درباره تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز

 
تاریخچه فعالیت شرکت
- کلیات
شرکت تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد خوزستان براساس قانون تعاونی ها تاسیس و در تاریخ 1355/9/23 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات شهرستان اهواز به شماره 728 به ثبت رسیده است. در حال حاضر مرکز اصلی شرکت در اهواز می باشد.

فعالیت های اصلی شرکت
1- تهیه مواد اولیه، کالاها ، وسایل ، ابزار و دیگر نیازمندیهای اعضاء و شرکت از داخل و خارج کشور با رعایت مقررات قانونی و عرضه آنها بر اساس ضوابط موضوعه در آئین نامه معاملات شرکت.

2- فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت بسته بندی، استاندارد کردن و مارک گذازی تولیدات اعضاء.

3- ایجاد فروشگاه در حوزه عملیات و نیز برگزاری نمایشگاه، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور در صورت لزوم، و مشارکت در نمایشگاه ها به منظور بازاریابی و عرضه و فروش و صدور تولیدات امانی یا خریداری از اعضاء با رعایت قوانین و مقررات جاری.

4- نظارت بر نحوه مصرف مواد اولیه دریافتی اعضاء از شرکت و اعمال شیوه های تشویقی و تنبیهی در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات اعضاء.

5- ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز اعضاء و کارکنان در زمینه های تعاونی، شغلی ، فنی و حرفه ای، تخصصی و نظایر آنها بنا به ضرورت با هماهنگی وزارت تعاون و مراجع ذیربط دیگر.

6- همکاری با مسئولان ، کارشناسان و بازرسان وزارت تعاون در انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی آن در زمینه های مورد نیاز.

7- انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف شرکت.

شرکت می تواند برای اجرای موارد مندرج در بالا، با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردهای منعقده، از سرمایه و ذخایر موجود، اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش های دولتی، عمومی ، تعاونی ، صندوق تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تهسیلات بانکی نماید.
شرکت می تواند و سائل، تجهیزات، ماشین آلات، تاسیسات، انبارها کارگاه ها، کارخانجات و دیگر نیازمندی های خود و اعضاء را بطریق مقتضی و مقرون به صرفه تامین نموده و در جهت تحقق اهداف مربوط در موسسات تولیدی، تعاونی ها و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی نماید.